Treningstider første halvår 2020

  • Oppmøte ca. 5 min før oppsatt treningstid.
  • Basistreningene foregår i 3 etasje, over tribunene

Husk å melde deg inn i medlemsgruppa på Facebook!

Økter som vil foregå i opplæringsbassenget i 2 etasje:

  • All trening til E1, E2 og E3.
  • T2a tirsdag ettermiddag.
  • C1 & D2 onsdag ettermiddag.
  • T2a fredag ettermiddag.
  • D3 fredag ettermiddag
  • T2b fredag ettermiddag

 

Gruppe

Ukedag

Tidspunkt

A1

Mandag morgen

06:00 - 08:00

Mandag ettermiddag

16:15 - 18:15

15:45 - 16:15 basis

Tirsdag morgen

06.00 - 08:00

Tirsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 19:00 basis

Onsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Torsdag morgen

06:00 - 08:00

Torsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 19:00 basis

Fredag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Søndag

14:45 - 16:00 basis

Søndag

16:00 - 18:00

18:00 - 18:30 basis

A2

Mandag ettermiddag

16:15 - 18:15

15:45 - 16:15 basis

Tirsdag morgen

06:00 - 08:00

Tirsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 19:00 basis

Onsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Torsdag morgen

06:00 - 08:00

Fredag morgen

06:00 - 08:00

Fredag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Søndag

14:45 - 16:00 basis

Søndag

16:00 - 18:00

18:00 - 18:30 basis

A3

Mandag ettermiddag

16:15 - 18:15

15:45 - 16:15 basis

Tirsdag morgen

06:00 - 08:00

Onsdag morgen

06:00 - 08:00

Onsdag ettermiddag

16:15 - 18:00

18:00 - 18:30 basis

Torsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:45 basis

Fredag ettermiddag

16:15- 18:15

18:15 - 18:30 basis

Lørdag

08:00 - 10:00

10:00 - 11:00 basis

B1

Tirsdag morgen

06:00- 08:00

Onsdag ettermiddag

18:15 - 19:45

17:45 - 18:15 basis

Torsdag ettermiddag

18:15 - 19:45

17:45 - 18:15 basis

Fredag ettermiddag

18:15 - 19:45

17:45 - 18:15 basis

Lørdag

08:00 - 10:00

10:00 - 10:30 basis

B2

Mandag ettermiddag

18:15 - 20:00

17:45 - 18:15 basis

Onsdag ettermiddag

18:15 - 19:45

17:45 - 18:15 basis

Torsdag morgen

06:00 - 08:00

Fredag ettermiddag

18:15 - 19:45

17:45 - 18:15 basis

Lørdag

08:00 - 10:00

10:00 - 10:30 basis

C1

Tirsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

Onsdag ettermiddag

16:30 - 17:45

17:45 - 18:00 basis

Torsdag ettermiddag

19:15 - 20:30

19:00 - 19:15 basis

Lørdag

08:00 - 10:00

10:00 - 10:30 basis

C2

Tirsdag ettermiddag

19:15 - 20:15

19:00 - 19:15 basis

Onsdag ettermiddag

18:00 - 19:15

19:15 - 19:30 basis

Torsdag ettermiddag

19:15 -20:30

19:00 - 19:15 basis

Lørdag

08:00 - 10:00

10:00 - 10:30 basis

D1

Mandag ettermiddag

19:00 - 19:45

19:45 - 20:00 basis

Tirsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

Torsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

D2

Tirsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 -18:15 basis

Onsdag ettermiddag

18:30 - 19:15

18:15 - 18:30 basis

Torsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

D3

Mandag ettermiddag

18:15 - 19:00

18:00 - 18:15 basis

Tirsdag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

Fredag ettermiddag

17:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

E1

Mandag ettermiddag

18:00 - 18:45

Onsdag ettermiddag

17:45 - 18:30

E2

Mandag ettermiddag

18:45 - 19:30

Torsdag ettermiddag

18:00- 18:45

E3

Tirsdag ettermiddag

18:45 - 19:30

Torsdag ettermiddag

18:45 - 19:30

T1 +

Mandag ettermiddag

18:15 - 20:00

Tirsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Torsdag morgen

06:00 - 08:00

Fredag ettermiddag

18:15 - 19:45

18:00 - 18:15 basis

Søndag

18:00 - 20:00

17:30 - 18:00 basis

T1

Tirsdag ettermiddag

16:15 - 18:15

18:15 - 18:30 basis

Torsdag morgen

06:00 - 08:00

Søndag

18:00 - 20:00

17:30 - 18:00 basis

T2a

Tirsdag ettermiddag

20:15 - 21:00

20:00 - 20:15 basis

Fredag ettermiddag

16:15 - 17:15

17:15 - 17:30 basis

Søndag

18:00 - 20:00

17:30 - 18:00 basis

T2b

Onsdag ettermiddag

19:45 - 20:30

19:15 - 19:45 basis

Fredag ettermiddag

18:15 - 19:15

18:00 - 18:15 basis

Søndag

18:00 - 20:00

17:30 - 18:00 basis

Masters

Tirsdag ettermiddag

19:15 - 21:00

Onsdag ettermiddag

19:45 -20:45

Torsdag ettermiddag

20:30 - 22:00

Søndag

19:00 - 21:00