A gruppene 

A1 

A1 er for utøvere som ønsker å satse mot nasjonalt toppnivå.

Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen slik at de klarer å kombinere skole med avtalt treningsmengde.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A1:

 • Nasjonalt nivå.
 • Kontinuitet i treningsoppmøte i A2.
 • Viser at de tar ansvar for egen utvikling. Gjennom bl. a. å skrive treningsdagbok.

Forventningene til utøvere i A1:

 • Utøveren forplikter seg til å følge individuell plan for ant. treninger per uke. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte svømmingen ikke påvirker skolen negativt eller motsatt.
 • Skriver treningsdagbok.
 • Nasjonalt nivå.
 • Er gode forbilder for resten av klubben.
 • Tar ansvar for egen utvikling.
 • Trener i ferier og deltar på NM-leir.

Hvis utøverne ikke oppfølger forventningene kan de miste plassen i gruppen. Individuelle avtaler med treneren i A1 for å komme tilbake i gruppen. Ett eksempel på en individuell avtale kan være 100% oppmøte i T1 + skriving av treningsdagbok i 4 uker.

Treningsavgift: 5900 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A2

A2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A1. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A2 blir det fokusert på å utvikle selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling, samt å utvikle fysiologiske egenskaper. Forskjellen mellom A2 og A3 er ett litt høyere krav til antall økter per uke, samt at treningene vil være mer krevende.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A2:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i A3.
 • Utøveren forplikter seg til å trene syv til åtte økter per uke i A2. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte at de ikke må ta seg fri før eksamen/prøver.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i A3.

Forventningene til utøverne i A2:

 • 7-8 økter per uke. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte svømmingen ikke påvirker skolen negativt eller motsatt.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte
 • Tar ansvar for egen utvikling
 • Trener i minimum 3 av feriene.

Hvis utøverne ikke oppfølger forventningene kan de miste plassen i gruppen. Individuelle avtaler med trener i A2 for å komme tilbake i gruppen.

Treningsavgift: 5700 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

A3

A3 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for A2. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. I A3 fokuseres det på å mestre teknikkene de lærte i D, C og B i forskjellige hastigheter og drag lengder.

Krav for å bli vurdert for opprykk til A3:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i B.
 • Utøveren forplikter seg til å trene seks økter per uke i A3. Gyldig fravær er sykdom, obligatorisk skole eller viktige hendelser (konfirmasjon o.l.). Det forventes at utøverne strukturer skolearbeidet på en slik måte svømmingen ikke påvirker skolen negativt eller motsatt.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i B.

Forventinger til utøverne i A3:

 • 6 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.
 • Har kontinuitet i treningsoppmøte

Hvis utøverne ikke oppfølger kravene vil de bli flyttet over i T1. Individuelle avtaler med trener i A3 for å komme tilbake i gruppen.

Treningsavgift: 5100 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

B gruppene

B1 og B2

B er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer.

Krav for å bli vurdert for opprykk til B:

 • Kontinuitet i treningsoppmøte i C.
 • Har gjennomført anbefalte antall treninger per uke i C.
 • Mestrer del 2 av utviklingstrappen.

Forventinger til utøvere i B:

 • 4 økter per uke (vi anbefaler 5)*
 • Deltar på minimum 3 stevner i halvåret.
 • Hvis barna holder på med flere aktiviteter som kommer i veien forventes det 3 av 5 økter.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Anbefalinger til økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder

På treningene i B vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

*Svømmere i gruppene B kan ha en mindre økt hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter.

Treningsavgift: 3850 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

C gruppene

C1, C2 og C3

C1, C2 og C3 er grupper for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming.

Krav for å bli vurdert for opprykk til C:

 • Kontinuitet i treningsoppmøtet i D.
 • Har gjennomført anbefalt antall treninger per uke i D.
 • Mestrer del 1 av utviklingstrappen.

Forventinger til utøverne i C:

 • 3 økter per uke (vi anbefaler 4)
 • Deltar på minimum to stevner i halvåret. Gjerne mer!
 • Hvis barna holder på med flere aktiviteter som kommer i veien forventes det 2 av 4 økter.

Treningstilbud: 4 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Det anbefalte antall økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i C vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Trenerne fører oppmøte på månedsbasis. Gyldig fravær er obligatorisk skole, konfirmasjon (og lignende) eller sykdom.

Treningsavgift: 3600 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

D gruppene

D1, D2 og D3

I D fokuserer vi på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i D-gruppene:

 • 3 økter per uke

I D-gruppene får utøverne:

 • Lære alle de fire svømmeartene (Butterfly, rygg, bryst, crawl)
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende svømmeferdigheter.

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken basis i tilknytning til noen økter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

På treningene i D vil hovedfokuset være på å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid. Treningene vil også bestå av varierte oppgaver og lek i vann som utvikler motorikken.

Konkurranser i D gruppene: rekruttstevner og interne klubbstevner.

Treningsavgift: 2750 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

E-gruppene

E1, E2 og E3.  

E er en overgangsgruppe fra kurs til klubb. Treningen vil inneholde begynnende teknikkinnlæring og motoriske utfordringer. Alle gruppene har likt innhold og tilbud. Den eneste forskjellen er forskjellig treningstid.

Anbefalinger i E-gruppene:

 • 2 økter per uke.

I E-gruppene får utøverne:

 • Lære allsidighetsøvelser og nøkkelferdigheter for bevegelse i vann.
 • Tilhøre ett fellesskap som lærer grunnleggende bevegelser i vann gjennom lek og øving.

Treningstilbud: 2 svømmeøkter.

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i TS&LK mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Konkurranser i E gruppene: «TSLK lekene» og utvalgte rekruttstevner.

Treningsavgift: 2000 kr per halvår.*

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

Les mer om NSF´s arrangementsstruktur her.

*Treningsavgiften høsten 2019 var satt i forhold til 2 økter per uke, ikke 3. Derfor blir det ingen reduksjon i treningsavgift når tilbudet nå justeres ned til 2 økter. I praksis ser vi at samtlige E svømmere trener 1-2 økter i uka, det er ytterst sjelden at noen kommer på 3 økter.

 

Treningsgruppene

T-gruppene er breddesporet i TSLK. Disse skal ha et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke satse i samme grad som utøverne i konkurransegruppene. Hovedmålet med gruppene er å lære utøverne å trene seg selv.

Det er fullt mulig å gå fra T-grupper til en konkurransegruppe dersom man ønsker å satse, samt er på et nivå som gjør at man passer inn i konkurransegruppene. I tillegg er det en forutsetning av det er tilstrekkelig plass i den aktuelle gruppen.

 

T2

T2 består av to treningsgrupper med likt innhold. Det er T2a og T2b, hvis det er plass i begge grupper kan man velge den gruppen med treningstidene som passer best. T2-gruppene er treningsgrupper for svømmere som er ferdig med sjøløve det året de blir 12 år eller eldre. T2 er også en gruppe for utøvere som ikke ønsker å satse på konkurransesvømming, men som liker å trene svømming. T2 består derfor av svømmere som kommer fra svømmeskolen, D og C. Hvor lenge man blir i T2 gruppen avhenger av flere ting, blant annet av hvor gammel man er når man starter i gruppen. Vi har som mål å ha et tilbud ut grunnskolealder.

T2 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3200 kr per halvår

Medlemsavgift: 200 kr

 

Veien videre etter T2:

 1. Satse svømming ved å gå over til A3 eller B. Dette forutsetter at det er plass i den aktuelle gruppen og at ferdighetene er tilstrekkelig utviklet. TSLK vil så langt det er mulig gjøre det vi kan for å ivareta svømmere fra T2 som ønsker å satse videre på svømming som konkurranseidrett.
 2. Gå videre til T1. Les mer under T1 beskrivelsen.
 3. Mange velger å utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.

 

T1

T1 er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T2 som ønsker å trene på et høyere nivå.

T1 har tilbud om 3 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 3850 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

T1+

T1+ er ment for svømmere fra A3, A2 og A1 som har lyst å trappe ned på svømmingen. I tillegg vil den bestå av svømmere fra T1 ønsker å trene mer. I T1+ vil treningene være variert og med muligheter for å utvikle seg som svømmer.

T1+ har tilbud om 5 svømmeøkter i uken med basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningsavgift: 4400 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

Veien videre etter T1: Mange velger å utdanne seg til instruktør og søke jobb i svømmeskolen.

 

Masters

Masters er en gruppe for voksne som vil trene svømming i en sosial og trivelig gruppe.

De fleste på Masters er tidligere svømmere, men noen har også startet med svømming litt seinere i livet. Felles for dem alle er at de er motivert for å trene og videreutvikle seg. Du må være 20 år for å kunne svømme masters, men det er ingen øvre aldersgrense. Mastersgruppa har ingen treningskrav, men treningen planlegges og legges opp med utgangspunkt i de som trener jevnlig og ønsker å konkurrere. Mange masterssvømmere deltar jevnlig på konkurranser i inn- og utland med NM masters som hovedmål hvert år

Treningsavgift: 2450 kr per halvår.

Medlemsavgift: 200 kr årlig.

 

*Trening i ferier

De forskjellige gruppene vil ha forskjellige krav om trening i feriene. Feriene er en gyllen mulighet til å utvikle seg videre, det er også en fin måte for svømmerne å bli bedre kjent med hverandre. I noen ferier vil det bli arrangert leirer, mens i for eksempel juleferien trener vi i pirbadet.

Det er mulig for svømmere i A-gruppene å trene i alle fire feriene hvis de har lyst til det.

Det er også mulig å trene med andre klubber eller få tilsendt programmer for egentrening hvis man er bortreist i noen av ferien. Ta kontakt med din trener.