TS&LKs stupgruppe er delt inn i stupskolen og konkurransepartiet. Vi skulle gjerne hatt et mellomparti, men det har vi dessverre ikke ressurser til sånn som det er i dag.

TS&LKs stupskole som er en del av Norges stupskole , er for både nybegynnere og videregående, og vi fordeler i grupper etter nivå og alder. Meningen er å kunne gi hver enkelt utfordringer i forhold til sine muligheter og behov. På stupskolen skal stuperen kunne bli så god som han eller hun har potensiale for som barn/ungdom.

Begrenset med treningstid i Pirbadet gjør at alle nivåer på stupskolen trener samtidig. Konkurransepartiet trener 2,5 timer 2-4 ganger i uka og deltar, som navnet tilsier, på stevner både i inn- og utland.

Alle stuperne i klubben, uansett parti, trener på det samme – det er «uendelig» mange stup man kan lære seg.Vi har trening både på land og i vannet. Landtreningen består av styrke og tøyning og stupspesifikke grunnøvelser på bla matte og trampoline. Under vanntreningen, gjør vi øvelser fra kant og stupebrett i ulike høyder.

Alle stup begynner med et hopp og alle nedslag i vannet er i prinsippet like. Det er derfor naturlig at stuperne uansett nivå, gjør mange hopp og mange helt enkle fallstup for nedslagstrening. Både hopp og nedslag gjøres forlengs og baklengs. Jo lavere nivå, desto større andel av treningen foregår på kant og 1m og består av hopp og fallstup.

Den viktigste forskjellen mellom stupskolen og konkurransepartiet er treningsmengden pr uke og at konkurransestuperne reiser på stevner og leirer.

For å være med i konkurranser innen stup, må man beherske et visst antall av de enkleste stupene. Jo eldre man er, desto flere stup må man ha inne for å kunne delta i konkurranser. For å kunne trene på konkurransepartiet, vil det derfor være av stor betydning hvor mye man mestrer i forhold til alder.

Som eksempel kan nevnes at 10-åringene kan klare seg med bare hopp og fallstup. En 11-årig jente må, for å kunne delta i de enkleste konkurransene, kunne minst 4 ulike stup på svikt og i tårn (3 eller 5m) i tillegg til forlengs og baklengs hopp, mens en 15-åring må kunne 6 ulike stup i tillegg til hoppene. Guttene må kunne ett stup mer enn jentene slik reglene er i dag både i Norge og resten av verden.

 

Hvis du vil se hva vi driver med i TS&LK stup, er du velkommen til å følge med på en trening fra tribunen i Pirbadet.

Treningstidene i vannet er for konkurransepartiet tirsdag, onsdag og torsdag kl 1830-2000

Stupskolen har sin vanntrening onsdager kl 1900-2000.