Stupnummer

 

Stupgruppene

Det er 6 stupgrupper.

Alle stup som begynner på:

1 = forlengs (utgangsstilling med ansiktet framover mot vannet, volten går framover)

2 = baklengs (utg.stilling med ansiktet innover mot brettet, volten går bakover)

3 = reversert (utg.stilling med ansiktet framover mot vannet, volten går bakover)

4 = innover (utg.stilling med ansiktet innover mot brettet, volten går framover)

5 = skrustup (variert utg.stilling, stupet innholder skrue rundt kroppens egen lengdeakse)

6 = håndstående stup (utg.stilling er i håndstående)

010 = forlengs fallstup

020 = baklengs fallstup

100 = forlengs hopp

200 = baklengs hopp

Siffer nummer tre indikerer antall halve volter i stupet:

 

Eks.:

101 = forlengs stup (halv volt)

102 = forlengs salto (2 halve volter)

201 = baklengs stup

203 = halvannen baklengs (stup)

205 = to og en halv baklengs

5000-serien = skrustupene

Siffer nummer to indikerer i hvilken stupgruppe det er: forlengs, baklengs osv.

Siffer nummer tre indikerer antall halve volter

Siffer nummer fire indikerer antall halve skruer

 

Eks.:

5111 = Skrustup (5) forlengs (1) stup (1/2 volt) med halv (1) skru

5231 = Skrustup (5) baklengs (2) halvannen salto (3) med halv (1) skru

5333 = Skrustup (5) reversert (3) halvannen salto (3) med halvannen (3) skru

600-serien = håndstående stup

Siffer nummer to indikerer hvilken stupgruppe det er: forlengs, baklengs osv.

Siffer nummer tre indikerer antall halve volter

Eks.: 612 = håndstående (6) forlengs (1) stup med 1 volt (2) (forkortet: håndstående volt)

 

Posisjoner

Stupene kan utføres i tre ulike posisjoner:

A = strak (hele kroppen er strak, beina er samlet)

B = knekk (kroppen ligger bøyd med magen langs lårene og beina samlet)

C = kroppert (kroppen er sammenkrøpet som i en ball)

D indikerer valgfri posisjon

 

Stupserier

De ulike aldersgruppene har ulikt antall stup i serien de må gjøre.

Fra 11 år, må alle ha fem stup fra ulike stupgrupper (forlengs, baklengs osv) som de fem første stupene i serien. Dette kalles pliktstup. I plikten er det satt en maks samlet vg på de 5 stupene som er tillatt. 1m: 9,0            3m: 9,5            Tårn: 7,6

Dette gjelder alle aldersklasser

Deretter må de velge andre stup (valgfrie). Her er det ingen øvre grense for vg.

Kravet til antall valgfrie stup øker med aldersgruppen.

Blant de valgfrie kan det ikke være to fra samme stupgruppe (forlengs, baklengs osv.)

Guttene har alltid ett stup mer enn jentene i samme aldersgruppe.

Det er for alle ett mindre stup i tårnkonkurransene enn i sviktkonkurransene.

Det konkurreres i svikt 1m og svikt 3, samt tårn (valgfritt mellom 5m, 7,5m og 10m)

 

Eks.:            Jenter kl C (11-13 år) svikt:            5 pliktstup + 2 valgfrie

Gutter kl C svikt:                        5 pliktstup + 3 valgfrie

Jenter kl B (14-15 år) svikt:            5 pliktstup + 3 valgfrie

Gutter kl B svikt:                        5 pliktstup + 4 valgfrie

Jenter kl A (16-18 år) tårn:            4 pliktstup + 4 valgfrie

Gutter kl A tårn:                        4 pliktstup + 5 valgfrie – alle stupgrupper må være

representert i hele serien

 

Dømming

I Norge har man vanligvis et dommerpanel bestående av fem dommere.

Hver dommer gir en karakter fra 0 til 10, hvor 10 er høyest.

Øverste og nederste karakter strykes, de tre i midten summeres.

Hvert stup har en vanskelighetsgrad (vg) som summen fra dommerne multipliseres med.

Resultatet blir dette enkeltstupets poengsum.

Vg er satt ut i fra stupgruppe, antall volter, skruer, posisjon og høyden det utføres fra.

Dommerne skal ikke ta hensyn til stupets vanskelighetsgrad når de gir karakter.

 

Eks.:

401c på 3m            –             innoverstup i kroppering

Vg 1,4

Dommerne gir:            4,5            5            5,5            5            5

Følgende strykes:             4,5                        5,5

Sum tre dommere:            5+5+5=15

15×1,4=21,0                        Stuperen får for stupet 401c poengsummen 21,0

Når stuperen har gjort alle stupene sine, summeres poengene for samtlige stup.

Den stuperen med høyest poengsum har vunnet.